Ford Hà Thành

Bảng Giá Xe Ford

RANGER WILTRACK 2.0 BITURBO

RANGER WILTRACK 2.0 BITURBO

Trả góp từ triệu / tháng

1.0L EcoBoot

1.0L EcoBoot

Trả góp từ triệu / tháng

EXPLORER 2.3L EcoBoot

EXPLORER 2.3L EcoBoot

Trả góp từ triệu / tháng

FOCUS TITA 1.5L EcoBoot 4D

FOCUS TITA 1.5L EcoBoot 4D

Trả góp từ triệu / tháng

TRANSIT LUX

TRANSIT LUX

Trả góp từ triệu / tháng

FIESTA 1.0L EcoBoot

FIESTA 1.0L EcoBoot

Trả góp từ triệu / tháng

RAPTOR

RAPTOR

Trả góp từ triệu / tháng

2.0 4X4 BI TURBO

2.0 4X4 BI TURBO

Trả góp từ triệu / tháng

RANGER WILTRACK 2.0 SINGTURBO

RANGER WILTRACK 2.0 SINGTURBO

Trả góp từ triệu / tháng

1.5L AT

1.5L AT

Trả góp từ triệu / tháng

FOCUS TITA 1.5L EcoBoot 5D

FOCUS TITA 1.5L EcoBoot 5D

Trả góp từ triệu / tháng

TRANSIT SVP

TRANSIT SVP

Trả góp từ triệu / tháng

FIESTA 1.5L SPORT

FIESTA 1.5L SPORT

Trả góp từ triệu / tháng

2.0 4X2 SING TURBO

2.0 4X2 SING TURBO

Trả góp từ triệu / tháng

FOCUS TREND 1.5L EcoBoot 4D

FOCUS TREND 1.5L EcoBoot 4D

Trả góp từ triệu / tháng

TRANSIT MID

TRANSIT MID

Trả góp từ triệu / tháng

TREND 1.5L AT

TREND 1.5L AT

Trả góp từ triệu / tháng

FIESTA 1.5L TITANIUM

FIESTA 1.5L TITANIUM

Trả góp từ triệu / tháng

XLS 2.2 AT

XLS 2.2 AT

Trả góp từ triệu / tháng

TREND 2.0 4X2 SING TURBO

TREND 2.0 4X2 SING TURBO

Trả góp từ triệu / tháng